'Een bijzonder gebouw op een bijzondere locatie met een knipoog naar het Missiehuis van vroeger.'

Een bijzondere ambiance

De transparante en comfortabele appartementen zijn verdeeld over vier woonblokken. Qua vorm zijn het twee verschillende gebouwen, langwerpig en vierkant. Maar de vierkante blokken verschillen onderling ook in hoogte. Qua beleving ontstaan er daardoor steeds andere perspectieven.
De architect, Rudy Uytenhaak, beoogde comfortabele appartementen, waarin binnen en buiten ruim samenkomen. De gevelpanelen van gekantelde baksteen, met de reliëfzijde naar voren, zijn een knipoog naar het metselwerk van het Missiehuis.

Het resultaat? Missiehuis Hoorn; een ontspannen woonpark waar bewoners, bezoekers en gebruikers van het landgoed optimaal kunnen genieten van comfort en klasse, de ontmoeting tussen buiten en binnen en de bijzondere ambiance.

Rudy Uytenhaak van rudy uytenhaak + partners architecten

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten heeft een ontwerp ontwikkeld voor dit woongebied. De parkachtige omgeving is ingericht met struiken, heesters, bomenrijen, waterpartijen en bloeiende grasvelden. Dit maakt het landgoed niet alleen zeer aantrekkelijk voor de bewoners en de bezoekers van het Missiehuis, maar ook voor kleinere dieren.

'Comfort, klasse, compactheid, contrast en kwaliteit'

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.