Heeft u interesse in een appartement van nieuwbouwproject Missiehuis Hoorn?
Neem dan contact op met onze verkopend makelaars of met een financieel adviseur van de Rabobank West-Friesland
voor een kosteloos oriëntatiegesprek.

De Stijl Makelaardij
Breed 2, 1621 KB Hoorn
Telefoon: 0229 - 28 19 00
Mail: info@destijl.nl
Website: www.destijlmakelaardij.nl

Van Overbeek Makelaars & Taxateurs
Lepelaar 3, 1628 CZ Hoorn
Telefoon: 0229 - 27 17 77
Mail: hoorn@vanoverbeek.nl
Website: www.vanoverbeek.nl

Rabobank West-Friesland
Graanmarkt 1, 1681 PA Zwaagdijk-Oost
Telefoon: 0228 - 56 62 00
Mail: financieeladvies.wf@rabobank.nl
Website: www.rabobank.nl/wf


Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen staat uw vraag er niet bij Neem dan vrijblijvend contact met ons op De contactgegevens vindt u op deze pagina.

Bouwfase

Wanneer wordt er met de bouw gestart?

In april 2019 is de bouwlocatie gereed gemaakt en in mei 2019 is met de bouw gestart.

Op 22 mei 2019 heeft de feestelijke handeling 'Start bouw' plaatsgevonden.

Krijgen de eerste bewoners overlast van de rest van de bouw? Zo ja, hoe lang houdt dat aan?

De vier woonblokken worden in één bouwstroom gebouwd, waarbij het terrein rond het betreffende woonblok gereedgemaakt zal worden. De verkeersstromen van bewoners en bouwverkeer worden gescheiden. Na oplevering van het geheel kunnen bewoners beschikken over zowel de oost- als de westentree.

Meer- en minderwerk

Is sanitair en tegelwerk bij de V.O.N.-prijs inbegrepen?
Ja. Standaard is luxe tegelwerk en kwaliteitssanitair in de V.O.N.-prijs opgenomen, conform de technische omschrijving. Het is mogelijk hierin eigen keuzes te maken, dit wordt als meer-/minderwerk in rekening gebracht.
Kan ik de keuken zelf uitkiezen?

Ja, de keuken wordt casco opgeleverd. Het leidingwerk wordt voorzien. Met de plattegrond kunt u zelf uw keuken inrichten en laten plaatsen. Houd u er rekening mee dat de woonblokken gasloos worden gebouwd.

Projectinfo

Zijn de woonblokken toegankelijk voor mindervaliden? Zijn de appartementen geschikt voor rolstoel en/of rollator?

De gemeenschappelijke ruimtes in de woonblokken worden levensloopbestendig opgeleverd, de appartementen kunnen naar behoefte worden aangepast.

Worden er maatregelen genomen tegen sluipverkeer en langparkeerders?

Het terrein rond de woonblokken wordt alleen toegankelijk voor bewoners en belanghebbenden.

Wordt het groen, zoals bomen en heesters, rondom de woonblokken gesnoeid?

Ja. Het terrein wordt conform het landschapsplan van architect Copijn opgeleverd.

Verkoop

Waaruit bestaat de eerste fase?

Dit is de eerste verkoopfase: 60 appartementen in woonblokken A en B.

Waaruit bestaat de tweede fase?

De tweede verkoopfase omvat 14 appartementen in woonblok C. De verkoop hiervan is eind maart 2019 gestart.

Woonblok D, bestaande uit 35 appartementen, is in zijn geheel verkocht aan een belegger. Deze appartementen gaan in de verhuur.

Wat betekent 'vrij op naam' (V.O.N.)?

De V.O.N. prijzen zijn inclusief:

 • grondkosten
 • bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkosten
 • kosten van de architect en overige adviseurs
 • aanlegkosten van nutsvoorzieningen en cai
 • notariskosten van de aankoop van uw woning
 • kosten waarborgcertificaat SWK
 • omzetbelasting (momenteel 21% evt. wettelijke wijzigingen van dit BTW tarief worden aan u doorberekend) / overdrachtsbelasting (indien van toepassing)
Wat valt niet onder de V.O.N.-prijs?

De V.O.N. prijzen zijn exclusief:

 • kosten voor eventueel meerwerk
 • abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nuts
 • afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek
 • keuken
 • blok A: grond rentedragend vanaf 8 april 2019
 • blok B en C: grond rentedragend vanaf 1 mei 2019
 • rente tijdens de bouw
 • maandelijkse servicekosten circa € 1,50 p/m² per appartement en circa € 25,- p/mnd voor de parkeerplaats
 • exploitatiekosten voor het terrein circa € 45,- p/mnd per appartement (incl. BTW)
Wat betekent de aanduiding 'sp' bij de woningtypes?

'Sp' staat voor 'gespiegeld', zelfde indeling maar dan andersom.

Zijn de buitenruimtes, berging en eventuele parkeerplek ook opgenomen in de vierkante meters gebruiksoppervlakte (GBO)?

Nee, de GBO betreft de afmetingen van de woning. De buitenruimtes zijn als aparte kolom in de prijslijst opgenomen.

Wordt er onder garantie gebouwd?

Ja. De aannemer (Heddes Bouw & Ontwikkeling) bouwt onder SWK Garantie- en waarborgregeling. Voor meer informatie zie www.swk.nl

Wat is de maximale leeftijd voor het krijgen van een hypotheek?

Hypotheekverlening is niet leeftijdgebonden. Rabobank West-Friesland (financieeladvies.wf@rabobank.nl) informeert u over de mogelijkheden.

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Neem contact op met een van onze makelaars

De Stijl Makelaardij Te bereiken via 0229-28 19 00 of info@destijl.nl

Van Overbeek Makelaars & Taxateurs Te bereiken via 0229-27 17 77 of hoorn@vanoverbeek.nl

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.